För hög aktivitetsmängd radioaktivt jod gavs till patienter vid behandling av struma, SU 535-311/15

Två patienter erhöll för hög aktivitetsmängd av radioaktivt jod i samband med behandling av sköldkörtelsjukdom. Behandlingsdoserna bereds i verksamheten.

De givna doserna ligger inom normalintervallet för sådan behandling och någon egentlig medicinsk fara för de aktuella patienterna bedöms inte föreligga.

Dock erhöll de cirka 30% högre mängd aktivitet än ordinerat, vilket ses som en allvarlig avvikelse. Händelsen är även anmäld till Strålsäkerhetsmyndigheten.     

 Diarienummer: SU 535-311/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-12-11

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m