För hög dos av blodförtunnande läkemedel efter hjärtoperation SU 535-247/14

Patient som efter hjärtoperation ordineras blodförtunnande läkemedel (Heparin), varvid felaktigt för hög dos av läkemedlet ges under flera timmar. Felet upptäcks genom rutinmässig kontroll av blodprov (APTT) varvid dosen justeras till den rätta. Antidot ges men patienten har utvecklat blodtillblandad vätska i lungsäck som kräver dränagebehandling, dessutom övergående blod i urinen.

Diarienr SU 535-247/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-12-12

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m