Fick transfusion med blodplasma avsedd för annan patient

Under kranskärlsoperationen behövde patienten transfusion av blodkomponenter. Efter transfusionen upptäcktes att en förväxling skett, så att plasma avsedd för annan patient kommit in på operationssalen och givits till patienten.

En patient som genomgick kranskärlsoperation behövde transfusion av blodkomponenter. I samband med transfusion av plasma blev sjuksköterskan vid flera tillfällen avbruten med anledning av en annan akut operation och att patienten uppvisade sjukdomssymtom.

Efter transfusionen upptäcktes att en förväxling skett, så att plasma avsedd för annan patient kommit in på operationssalen och givits till patienten. Den givna plasman hade samma blodgrupp som patientens. Patienten övervakades noggrant utan tecken till transfusionsreaktion. Patienten bedöms inte ha fått några skador av händelsen.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-15

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-15

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m