Fick ryggbedövning trots läkemedel som kontraindicerade – blödningskomplikation uppstod, SU 2016-02157

En patient med långvarig smärtproblematik  skulle genomgå bukkirurgi. För att optimera smärtbehandlingen i samband med operationen rekommenderades en ryggbedövning med kvarliggande kateter (epidural). I samband med rekommendationen noterades inte att patienten behandlades med ett läkemedel som påverkar koagulationsförmågan. På operationsdagens morgon fick patienten sina ordinarie mediciner inklusive detta läkemedel. Det var tekniskt besvärligt att lägga ryggbedövningen och flera försök till såväl punktion som införande av kateter fick göras innan man lyckades. Efter operationen klagade patienten över smärtor i båda benen. Effekten av bedövningen upplevdes dock som god och man fortsatte användningen. Patientens bensmärtor tilltog men då det blivit jourtid och alla läkare stod upptagna dröjde det drygt en timme innan patienten blev undersökt. Ytterligare smärtlindring ordinerades men utan effekt och efter ytterligare några timmar genomfördes en datortomografi av ryggen. Man fann vid tomografin en liten blödning i det område där man tidigare haft problem att föra in en kateter. Neurokirurg kontaktades omgående för ställningstagande till utrymning av blödningen  men bedömde att fortsatta kontroller av neurologiskt status var tillräckligt. MR- undersökning ansågs indicerad men kunde anstå till nästa dag såvida inte komplikationer tillstötte. Nästa dag gjordes MR-undersökningen som bekräftade blödningen med oförändrad utbredning. Neurolog och neurokirurg bedömde att operation inte var indicerad. På grund av det inträffade förlängdes vårdtiden. Efter två månader hade patienten fortfarande nedsatt kraft i ena benet, smärtöverkänslighet i ena foten och nedsatt känsel inom ett område på ena låret. Prognosen för fullständigt tillfrisknande bedöms som god.

SU 2016-02157

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-10-13

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m