Fick läkemedel trots uppgiven allergi, SU 2016-02225

En patient har i sin hälsodeklaration uppgivit överkänslighet mot flera läkemedel. Trots detta får patienten i samband med en operation ett av dessa läkemedel, detta läkemedel har inte preparatets generiska namn.

Patienten får en svår allergisk reaktion (anafylaxi) som dock kan behandlas framgångsrikt och patienten får inga kvarstående fysiska men.

Diarienummer: SU 2016-02225

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-11-29

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m