Fick allvarlig infektion i samband med blodtransfusion

I samband med blodtransfusion utvecklar patienten feber. Transfusionen avbryts omedelbart. Blododling visar bakterier i blodet. Patienten får antibiotika och tillfrisknar. Utredning görs på misstanke om att bakterier överförts i samband med transfusionen.

En frisk kvinna, som blöder rikligt i samband med normal förlossning, erhåller blodtransfusion. I samband med transfusionen av fjärde enheten blod utvecklar patienten feber. Transfusionen avbryts omedelbart på misstanke om reaktion på blodtransfusion. Blododling visar bakterier i blodet. Patienten får antibiotikabehandling och tillfrisknar. Utredning görs på misstanke om att bakterier överförts i samband med transfusionen.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Gällande hygienföreskrifter har aktualiserats och genomgång har skett med all personal vid tappningsstationen och vid komponentlaboratoriet.
  • Genomgång av händelsen i samband med arbetsplatsträff.

Socialstyrelsens beslut 2012-10-11

Socialstyrelsens bedömning: Vårdgivaren har utrett händelsen i nödvändig omfattning och de åtgärder som har vidtagits är motiverade för att bidra till en ökad patientsäkerhet vid transfusionsmedicin.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m