Felregistrerad blodgruppstyp (SU 535-329/13)

Analys av akut blodgruppering inför operation utfördes med manuell rutin på grund av liten provmängd. Biomedicinsk analytiker tolkade blodgruppen till A RhD-  och skrev detta på remissen, men registrerade felaktigt blodgrupp A RhD+ i bloddatasystemet Prosang. Patienten erhöll 220 mL A RhD+ blod. Efter upptäckt gavs sammanlagt 10 doser Ph-profylax för att undvika Rh-immunisering.

 Ärende SU 535-329/13

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-07-03

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m