Felplacerad gastrostomikateter

En patient blev akutopererad i år för inre bråck. Efter operationen görs en undersökning som visar att katetern ligger fel.

En patient som tidigare är opererad med gastric bypass för flera år sedan, blev akutopererad i år för inre bråck. Efter ett par veckor återkommer patienten med akuta buksmärtor och opereras då och får en ny gastrostomikateter. Efter operationen har patienten fortfarande svåra smärtor och ett par dagar senare görs en röntgenundersökning som visar att katetern ligger fel. Patienten opereras igen och en ny kateter sätts dit.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Enligt händelseanalysen kunde ingen säker bakomliggande orsak fastställas, därför blev åtgärdsförslagen följande:

  • Vid återinläggning av gastrostomi bör ett förnyat kateterläge väljas
  • Sammanväxningar mellan magsäcken och främre bukväggen bör lösas. Detta för att kirurgerna ska få bästa möjliga överblick över magsäckens fram- och baksida.
  • Röntgen av kateterläge med kontrast per-/postoperativt

Socialstyrelsens beslut 2012-06-29

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m