Felmedicinering kan ha lett till hjärninfarkt, SU 535-378/15

Patient som vid utskrivning från vårdavdelning erhållit recept med felordinerat läkemedel. Ordinationen kan ha lett till att patienten fick en hjärninfarkt med uttalat handikapp som följd.

Diarienr SU 535-378/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-09-15

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m