Felaktigt besked om provsvar från klinisk genetik gav oro om ärftlighet för cancersjukdom, SU 535-359/14

Patient med ärftlig cancersjukdom i släkten hade valt att lämna blodprov för att undersöka om det fanns anlagsbärarskap. Svaret som gavs till patienten vid återbesök på den genetiska mottagningen var att patienten hade sådant anlagsbärarskap för ärftlig cancer. Efter några dagar upptäcks det på enheten att slutsvaret inte stämde överens med analysen. Det fanns inget anlag för förhöjd cancerrisk. Patienten fick därefter korrigerat svar, erbjudande om psykologiskt stöd och uppföljning med nytt test.


Diarienummer: SU 535-359/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-05-13

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m