Felaktiga katetrar orsakar patientsäkerhetsrisker och extra kirurgiska ingrepp, SU 2017-01945

2017-05-04

Vid upprepade tillfällen har centrala venkatetrar (CVK) av samma märke på grund av tekniska problem förorsakat patientsäkerhetsrisker. Dessa risker har dels varit direkt kateter-relaterade såsom ökad risk för infektion, blödning, extravasal injektion och störd läkemedelstillförsel; dels har de varit relaterade till att patienterna fått genomgå förnyade operationsíngrepp inklusive anestesi. Det senare innebär också indirekt en risk för att andra patienter får stå tillbaka i väntan på operation.

Diarienr SU 2017-01945

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-07-13

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m