Felaktig strålbehandling mot cancer SU 535-139/14

Patient som remitterats till Onkologi, SU, för behandling av gynekologisk cancer. Efter läkarbesök fastställs en behandlingsplan inkluderande extern och lokal strålbehandling samt cellgiftsbehandling. Kort efter att behandlingen påbörjats görs en kompletterande radiologisk undersökning som visar att tumörspridningen är mer uttalad än tidigare är känt, vilket resulterar i att patientens behandlingsplan förändras så att lokal strålbehandling ersätts av utvidgad extern strålbehandling. Beslut om ny behandlingsplan kommuniceras inte tillräckligt väl, vilket resulterar i att patienten får ytterligare strålbehandling enligt den ursprungliga behandlingsplanen. Misstaget upptäcks efter att två av tre lokala strålbehandlingar genomförts. Behandlingen kompletteras med extern strålbehandling. Patienten har återhämtat sig väl och har inga kvarstående bieffekter.

Diarienummer SU 535-139/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg SU 535-139/14

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

m%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB&{ivlzi5ilzqivH%vozmoqwv5{m{ivlzi5ilzqivH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m