Felaktig koncentration anges vid läkemedelsordination, SU 2016-03363

2016-12-29

En patient ordineras läkemedel inför en operation. Ordinationen, dosen, blir korrekt i antal milligram, mängd, men är angiven i koncentrerad styrka (50 mg/ml) och inte i den spädda lösning (5 mg/ml) som ska användas. Risk finns att för stor mängd läkemedel kan tillföras. Misstaget upptäcks före administration och ingen skada uppkommer.

Diarienr SU 2016-03363

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-04-06

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m