Felaktig dosering av antibiotika, SU 535-469/14

Spädbarn som ordinerades antibiotika på avdelningen. Vid ordinationen skrevs felaktigt in att hela dygnsdosen skulle ges tre gånger per dygn istället för uppdelat på tre doser. Barnet regerade med missnöjdhet vid första dosen varvid infusionstakten förlängdes vid andra tillfället. Inför tredje dostillfället gjordes en kontrollräkning och feldoseringen uppdagades. Barnet fick ingen skada, men feldosering innebär risk för allvarlig vårdskada.

Diarienummer: SU 535-469/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-01-28

Ärendet avslutas.

Länk till beslut.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m