Felaktig diagnos medförde onödigt omfattande operation, SU 535-415/14

En man fick vid annat sjukhus diagnosen cancer i urinblåsan. Patienten remitterades till SU där  förnyad mikroskopisk undersökning av tagna vävnadsprover verifierade diagnosen. Enligt rutinen vid denna diagnos opererades urinblåsan och prostatan bort men mikroskopisk bedömning av dessa vävnader visade bild som vid prostatacancer. PSA-värden, markör för prostatacancer, togs först efter operationen och visade sig vara förhöjda. Det konstaterades att patienten i själva verket led av en prostatacancer med skelettmetastaser och inte av cancer i urinblåsan vilket innebar att borttagandet av urinblåsan inte var motiverat. Verksamheten ändrar nu sina rutiner så att PSA-värden alltid kontrolleras före operation, eller annan behandling,  av misstänkt blåscancer.     

Diarienr SU 535-415/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-03-06

Ärendet avslutas.

Länk till beslut.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m