Felaktig diagnos ledde till fördröjd behandling av infektion SU 535-336/14

Patient med andnöd och infiltrat på lungröntgen som inkommer för utredning och behandling. Omfattande utredning ger ingen säker diagnos. Behandling påbörjas med läkemedel mot misstänkt infektion och allergisk reaktion. Patienten skrivs hem men söker härefter akut och är då ytterligare försämrad och behöver vårdas på intensivvården. Nu misstänks en så kallad opportunistisk infektion till följd av HIV-infektion vilket bekräftas i samband med ny utredning och behandling påbörjas. Patienten förbättras successivt och kan skrivas ut till hemmet men är svag och har nedsatt lungfunktion. Oklart om patienten kommer att återfå normal lungfunktion.

Diarienr SU 535-336/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-09-25

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m