Felaktig behandling av allergi, SU 2016-01952

2016-05-18

Patient som är allergisk mot pälsdjur och pollen. Patienten behandlades på Allergimottagningen för hyposensibilisering, d v s en behandling som ska minska allergin. I första hand behandlade man med hyposensibilisering mot pälsdjur och sedan planderade man att starta upp pollenbehandling. Patienten var på Allergimottagningen och fick där av misstag fulldos pollen-extrakt. Misstaget berodde på att man inte hade kontrollerat patientens personnummer på ett tillfredsställande sätt och använde fel protokoll till patienten. Misstaget upptäcktes omgående och patienten fick adekvat behandling med Adrenalin och Betapred som är mediciner mot allergisk chock. Patienten reagerade med generell rodnad och klåda, men fick inga andningsbesvär eller blodtryckspåverkan. Patienten var trött i några dagar efter reaktionen men mådde därefter bra.

Diarienr SU 2016-01952

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-11-16

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m