Fel på kabel i baklofenpump orsakade andningsdepression

Patienten har en pump för medicinering i ryggmärgskanalen med kramplösande mediciner på grund av spasticitet. I samband med revision av kabeln till baklofenpumpen fick patienten otillräcklig mängd kramplösande medicin och fick andningssvårigheter. Patienten fick föras till intensivvårdsavdelning för övervakning. Dosen justerade och patienten återhämtade sig.

Verksamheten har tagit fram rutiner för att säkerställa att rätt doser av kramplösande mediciner ges i samband med pumpjusteringar.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-12-13

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-12-13

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m