Fel på andningsblåsa medförde försämrad hjärtåterupplivning, SU 2018-00729

2018-01-31

Patient med hjärtstopp i hemmet och när ambulans ankom visar EKG ingen hjärtaktivitet. Man påbörjar återupplivningsförsök men noterar att patienten är svårventilerad med den andningsblåsa som ambulanspersonalen använder. Hjärt- lungräddning pågår i 20 minuter utan resultat och sedan bedöms fortsatta återupplivningsförsök som utsiktslösa.

Vid kontroll av andningsblåsan finner man en defekt ventil som kan ha inneburit of��rdelaktiga fysiologiska effekter på patienten under återupplivningen.

Diarienr SU 2018-00729

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2018-02-15

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m