Fel längd på vald venkateter innebar förlängd operation med blödningskomplikation, SU 2016-00067

Ett barn behövde få inopererat en s.k. ”venport”, en kateter för behandling och provtagning. För ingreppet, som  görs på operationsavdelningen, behöver  barnet sövas. Operationen genomfördes utan problem men lägeskontroll visade att den inlagda katetern var för kort, den hade inte nått det önskade läget. I samma seans lade man därför, via en ny kärlpunktion, in en ny och längre kateter. Röntgenkontroll med kontrast visade att denna kateter låg i lungsäcken. Patienten visade tecken på blödning vilken verifierades med röntgen och behandlades framgångsrikt. Ingreppet slutfördes utan problem via ett annat blodkärl. En dränageslang lades in men då varken blod eller luft evakuerats avlägsnades denna slang nästa dag. Därefter utvecklade patienten tecken på luftansamling under huden men var inte påverkad av detta och ytterligare åtgärder vidtogs inte; luften resorberades spontant. Patienten är helt återställd och får inga men av det inträffade.

Diarienr SU 2016-00067

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-05-02

Ärendet avslutas

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m