Fel läkemedel i ryggbedövning, SU 535-222/15

En patient smärtstillas postoperativt med epidural analgesi (”ryggbedövning”). Behandlingen startar i samband med operationen, fortsätter på intensivvårdsavdelningen och därefter på vanlig vårdavdelning. Då patienten behöver reopereras upptäcks att patienten, trots upprepade byten och kontroller av infusionspumpen och – sprutan,  under ca 12 timmar erhållit fel läkemedel i ryggbedövningen. I samband med reoperationen rubbas katetern för ryggbedövning ur sitt läge och man kan inte längre använda den. Patienten smärtstillas därefter på konventionellt vis. Patienten lider inga men av det inträffade.

Diarienr SU 535-222/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-10-07

Ärendet avslutas.

Länk till beslut.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m