Fel elektroniskt svar vid blodanalys, SU 535-305/15

Allt blod som tas emot av blodgivare testas för fyra olika smittämnen.

Ett blodprov blir i en första analys positivt för ett smittämne men på grund av ett tekniskt fel, som inte kunde hanteras korrekt, blir två ollika svar skickade. Mottagnade enhet får bara det felaktiga, negativa svaret, elektroniskt. En manuell utskrift skickas enligt rutin en kort stund senare varpå felet uppmärksammas och det smittförande blodet används aldrig. Risk fanns dock för allvarlig vårdskada.

Diarienummer: SU 535-305/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-10-12

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m