Falltrauma på vårdavdelning, SU 535-112/15

Patient med avancerad cancersjukdom som strålbehandlats i perioder sedan 2010. Tillkommande svaghet och känselnedsättning i höger ben varpå man finner uttalad skelettmetastasering och patienten inläggs för strålbehandling mot ryggmärgen. Patienten var i dåligt allmäntillstånd vid inkomsten. Natten efter inläggning går patienten upp ur sin säng, faller och drabbadas av en fraktur i överarmen. Detta försämrar tillståndet ytterligare och patienten avlider inom några dagar.

Diarienummer: SU 535-112/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2015-12-11

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m