Fallskada med höftfraktur, SU 2016-02592

2016-07-21

Multisjuk patient med stor kroppsvikt lades in på grund av försämrat allmäntillstånd, balanssvårigheter och urinbesvär. En fallriskbedömning gjordes men ingen åtgärdsplan eftersom patienten inkom nattetid. Åtgärdsplanen blev dock inte heller gjord senare. Patienten behövde hjälp med all förflyttning på avdelningen. Inför överflyttning till annan klinik sattes patienten i en stol i väntan på transport. I ett obevakat ögonblick reste sig patienten, föll och ådrog sig höftfraktur. Höftfrakturen krävde operation, vilken var komplicerad. Efter lång vårdtid var patienten utskrivningsklar. I väntan på plats på korttidsboende drabbas patienten av oväntat hjärtstopp och avlider.

Diarienummer: SU 2016-02592

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-10-24


Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m