Fallolycka med fördröjd diagnos av höftfraktur SU 535-325/13

Patient som inlägges akut på grund av hjärtrytmrubbning, urinvägsinfektion och smärta. På akutmottagningen bedöms patienten ha en ökad risk för fall. På vårdavdelningen görs ingen utförlig fallriskbedömning. Inte heller upprättas vårdplan med förebyggande åtgärder, och inte heller sätts sänggrindar upp på sängen. Första natten på avdelningen går patienten upp och faller. Röntgen visar fraktur vänster överarm. På grund av smärtor i höft utförs skiktröntgen av höft och bäcken som enligt röntgensvaret inte visar skelettskada. Under den fortsatta vårdtiden kvarstår smärta som försvårar mobilisering. En vecka efter utskrivning till boende återkommer patienten till akutmottagningen. Ny röntgenundersökning visar då höftfraktur. Eftergranskning av tidigare utförd skiktröntgen kan nu påvisa fraktur som uppstått i samband med den tidigare fallolyckan. Höftfrakturen opereras och patienten förbättras därefter successivt.

Diarienummer SU 535-325/13

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-12-11

Länk till beslut.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m