Fall på vårdavdelning orsakade mjältruptur, SU 535-171/15

Patient som är lungtransplanterad på grund av lungfibros. Har syrgasbehandling i hemmet. Vårdas på grund av lunginflammation. På vårdavdelningen faller patienten i samband med uppresning och ådrar sig mjältruptur. Patienten opereras med borttagande av mjälten och efter stabilisering åter till vårdavdelningen.

Diarienummer: SU 535-171/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-09-15

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m