Fall på vårdavdelning ledde till höftfraktur, SU 535-147/14

Patient som efter höftfraktur vårdades på geriatrisk avdelning och där fick en del smärtstillande mediciner, vilket kan ha gett en viss förvirring. I samband med måltid inne på patientrummet ramlade patienten och ådrog sig en höftfraktur på andra sidan. Detta medförde en ny operation och en förlängd vårdtid.   

Diarienummer SU 535-147/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-02-26


Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m