Efter postoperativ blödning hjärtstillestånd som trots återupplivningsförsök leder till döden, SU 535-144/15

Patient som opereras med borttagande av urinblåsa samt prostata på grund av blåscancer. Operationen förlöper väl och även postoperativt mår patienten bra. Får senare blodtrycksfall och blodvärdet visar sig ha gått ner. Akut röntgen av buk görs på misstanke om postoperativ blödning. Vid återkomst till avdelningen får patienten hjärtstopp. Återupplivningsförsök är resultatlösa och patienten avlider. Röntgen, och senare även obduktion, visar massiv blödning i buken.

Diarienummer SU 535-144/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2015-12-07

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m