Efter flera besök på barnakuten upptäcktes tumör senare utomlands

Patienten sökte flera gånger på barnakutmottagningen för buksmärtor. Vid senaste besöket bedömdes tillståndet bedömdes som förstoppning. Strax efter reste patienten utomlands och under resan uppkom svåra buksmärtor. Undersökning utomlands visade buktumör.

I början av hösten sökte patienten sökte närakut på grund av nyligen debuterade buksmärtor. Patienten fick remiss till barnakutmottagningen, men då patienten var bättre blev bedömningen där att man avvaktar.

Påföljande dag sökte patienten åter på barnakutmottagningen på grund av kraftig buksmärta och temperaturstegring. Buken kändes mjuk och patienten var opåverkad och bedömningen blev sannolik körtelbuk. Patienten fick laxermedel med gott resultat, och skickades hem med rådet att höra av sig vid förnyade smärtattacker.

Efter cirka två månader återkom patienten på remiss. Patienten hade då uppsvälld mage utan buksmärta och feber, men ökad avföringsfrekvens, och upplevdes av anhöriga som något tröttare än normalt. Vid undersökningen uppfattades patienten som lite trött men utan feber, och buken var mjuk men uppblåst. Patienten hade ingen smärta då man undersökte buken. Röntgenundersökning av buken genomfördes och tillståndet bedömdes som förstoppning. Patienten fick laxermedel och uppmanades söka igen om det inte skett en förbättring om två till fyra veckor.

Strax efter reste patienten utomlands och under resan uppkom svåra buksmärtor och patienten blev påverkad. Undersökning utomlands visade buktumör.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Införa bättre rutin för och samtalsutbildning kring anamnesupptagning (anamnes = sjukdomshistoria).
  • Införa omvårdnadsdokumentation på akutmottagningen.
  • Införa dokumentation av inkommande telefonsamtal och telefonrådgivning.
  • Införa SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation - en metod för strukturerad kommunikation).
  • Revidera och tydliggöra PM gällande patienter med akuta buksmärtor som söker för andra eller tredje gången. Dessa ska alltid bedömas av en specialist, både anamnetiskt och statusmässigt.
  • Återkommande information och utbildning om handläggning av akuta buksmärtor enligt upprättat PM.

Enligt tidsplan ska åtgärderna vara genomförda senast 1 januari 2013.

Socialstyrelsens beslut 2012-12-11

Socialstyrelsens bedömning: De åtgärder som vårdgivaren vidtagit eller planerar att vidta kan minska risken för att liknande händelser inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2012-12-11 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m