Dödsfall sannolikt relaterat till läkemedelsförgiftning

Patienten hade en vårdkontakt på en psykiatrisk enhet, där man får kännedom om att patienten avlidit. Den preliminära bedömningen innan alla undersökningar är utförda är att det sannolikt rört sig om ett dödsfall relaterat till läkemedelsförgiftning. 

Patienten hade bipolär affektiv sjukdom med huvudsakligen depressiva episoder samt ångest. Det har även förelegat ett konstaterat alkoholberoende och tecken till läkemedelsöverkonsumtion. Patienten hade haft en etablerad vårdkontakt på en enhet och denna får kännedom om att patienten är avliden. Den preliminära bedömningen innan alla undersökningar är utförda är att det sannolikt rört sig om ett dödsfall relaterat till läkemedelsförgiftning, där självmord alternativt oavsiktlig överdosering kan förklara handlingen.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-16

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-16 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m