Dödsfall kunde kanske förhindrats med tillgång till akut drogtest, SU 535-93/15

Patienten hade på grund av ångest, depressioner, sömnstörningar och eventuell neuropsykiatrisk problematik sedan många år kontakt med öppenvårdspsykiatrin. Det fanns också ett känt missbruk av heroin, morfin, metadon och bensodiazepiner varför patienten vid flera tillfällen hade varit inlagd på Beroendekliniken för avgiftning.

Senaste öppenvårdskontakten var 2014. Den läkare som då träffade patienten bedömde att vederbörande troligen var drogpåverkad men hade inga möjligheter till akut drogtest. Om ett sådant varit positivt kunde det medfört att patienten lagts in akut och det fortsatta sjukdomsförloppet kunde gestaltat sig annorlunda. Man planerade för utvidgad utredning av den psykiatriska problematiken och för uppföljning efter tre månader. Före det planerade besöket påträffades patienten avliden i sitt hem; rättsmedicinsk obduktion visade att dödsorsaken troligen var ett olycksfall till följd av missbruk.

Diarienummer: SU 535-93/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-02-22

Ärendet avslutas.

Länk till beslut.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m