Dödsfall efter övermedicinering, SU 2016-02923

2016-07-29

Patient med flerårigt blandmissbruk och bedömt behov av nedtrappning väljer själv att bli utskriven efter två veckors vistelse på slutenvårdsavdelning. Fortsatt öppenvårdskontakt planeras för nedtrappning. Patienten uppger efter en tid besvär med diskbråck och får då små recept och hjälp från socialkontoret för att hämta ut dessa. Uppsöker vårdcentral där utredning görs samt recept på smärtlindrande förskrivs. Primärvård och psykiatri har dock inte kontakt och ingen samordning kring medicinering görs. Patienten hittas avliden med dödsorsak höga doser smärtlindrande läkemedel.

Diarienummer: SU 2016-02923

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-12-20

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m