Dödsfall efter komplikationer i samband med andningshinder, SU 2016-01499

Patient med astma, diabetes, högt blodtryck samt högt BMI. Patienten ska sövas inför operation men har av narkosläkare tidigare blivit bedömd ha svår luftväg. Bedömdes av ett flertal läkare vara i ett sövbart skick, varför intubationen görs och som förväntat blev mycket svår. Vetskap om förstorad sköldkörtel som kan ha bidragit till en försvårad intubation är ej känd av varken patient, närstående eller sjukvården. Postoperativt komplikationsfritt och eftervårdas på intensivvården initialt intuberad, men genomgår efter några dagar en trakeostomi. Överförs efter cirka 14 dagar till vårdavdelning där trakealkanylen kan avvecklas och patienten kan utskrivas till hemmet efter 12 vårddagar. En del problem med andningen fortsätter och patienten uppsöker vårdcentral ett flertal gånger. Kommer på återbesök till sjukhuset där man planerar för fortsatt utredning och behandling. Dagen efter sista återbesöket på sjukhuset får patienten i taxi på våg till vårdcentralen akut andningshinder. Ambulans larmas men har svårt att intubera och patienten får då hjärtstopp. Mekanisk hjärt-lungräddning påbörjas och pågår hela vägen till akutmottagningen där man efter flera försök kan anlägga en luftvägstub. Patienten vårdas därefter på intensivvården men avlider efter ett dygn på grund av syrebrist och som följd av detta en hjärnskada.

Diarienr SU 2016-01499

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-06-21

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m