Dödsfall efter förtida utskrivning – suicid? SU 535-69/15

Patient med ångest- och depressionstillstånd vårdas inneliggande på grund av blandmissbruk. Neuropsykiatrisk utredning pågår, flera medicinjusteringar görs och patientens psykiska tillstånd förbättras.

På grund av upprepade hot mot personalen skrivs patienten ut något tidigare än planerat, vid utskrivningen bedöms suicidrisken som låg. Besök i öppenvården planeras efter två veckor. Dagen efter utskrivningen avlider patienten i ett hjärtstillestånd som kan vara relaterat till suicid/överdos.

Diarienummer: SU 535-69/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-02-11

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m