Dödsfall efter blodförgiftning, SU 2016-00189

En tidigare frisk tonåring söker akut med ett par dagars anamnes på analgetikaresistenta och tilltagande bensmärtor. Patienten känner sig frusen, har blivit blå om läpparna och fått  utslag i ansiktet. Patienten har vid ankomsten andningsbesvär, är syrgasberoende och har hög puls. Läkarbedömning görs efter ca en timme, strax därefter får patienten ett cirkulationsstillestånd som trots omedelbara, optimala insatser inte går att häva och patienten avlider.

Diarienr SU 2016-00189

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-11-15

Ärendet avslutas.

Länk til beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m