Dödsfall av oklar anledning inom psykiatrin (SU 535-36/14)

Patient med blandberoende som blev inlagd i psykiatrisk slutenvård på grund av vanföreställningar. Patienten hittades livlös på en ”rökbalkong” och hade hjärtstillestånd, men återupplivades. Patienten avled senare av de hjärnskador som hjärtstilleståndet hade orsakat.

Diarienummer SU 535-36/14  

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-10-16  

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m