Dödlig komplikation till obesitaskirurgi, SU 535-335/15

Patient som genomgick en elektiv obesitasoperation med så kallad gastric bypass. Operationen förlöpte komplikationsfritt enligt operationsberättelsen. Dagen efter försämrades patienten dock successivt med tilltagande andnöd och snabb puls. Efter några timmar fick patienten plötsligt akut hjärtstopp. Patienten fördes till operation och trots massiva återupplivningsåtgärder inklusive långvarig hjärt- och lungräddning kunde patientens liv inte räddas.

Diarienr SU 535-335/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-06-02

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m