Död efter mångåriga psykiska besvär, SU 2016-03701

2016-10-19

En patient med mångåriga depressiva besvär och alkoholmissbruk i anamnesen. Har kontinuerlig kontakt med såväl psykiater som beroendesjukvård. Patienten upplevs i bättre psykiskt tillstånd än på länge men återfinnes död efter möjligt suicid.

Diarienummer: SU 2016-03701

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-03-23

Ärendet avslutas.

Länk till beslut     

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m