Del av operationsinstrument kvar i patient, SU 2016-01601

2016-05-04

Då man steriliserar instrumenten efter en bukkirurgisk operation upptäcks att en del av en pincett saknas. Via röntgen återfinns motsvarande metallbit i patientens buk. Patienten reopereras och metallbiten uthämtas. Patienten får inga men av händelsen.

Diarienummer: SU 2016-01601

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-11-03

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m