Cellgiftsbehandling sker med tre gånger för hög hastighet, SU 2017-04853 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Cellgiftsbehandling sker med tre gånger för hög hastighet, SU 2017-04853

2018-01-03

En patient var ordinerad cellgiftsbehandling via infusionspump under 24 timmar. Av oklara orsaker gick hela behandlingen istället in på 9 timmar. Patienten uppvisade inga kliniska symtom under eller efter den för snabba infusionen.

Diarienr SU 2017-04853

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2018-02-01

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m