Cancerdiagnos fördröjdes två månader, SU 2016-02224

2016-06-15

En patient genomgår datortomografi på grund av cancermisstänkta förändringar i bukspottskörteln. Preliminärt bedöms förändringarna som inflammation men då definitivt svar några dagar senare skrivs kan cancer inte uteslutas. Detta svar finns i röntgens datasystem men finns inte inscannat eller omnämnt i patientens journal.

Så småningom hör patienten av sig för att få besked om röntgenfyndet och då, två månader efter undersökningen, noterar ansvarig läkare malignitetsmisstanken. Fortsatt utredning visar att patienten har en obotlig cancer i bukspottskörteln.

Diarienummer: SU 2016-02224

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-08-16

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m