Cancerdiagnos fördöjd hos ung patient, SU 535-207/15

Ung patient som sökte för smärtor i magen och som intitalt blev inlagd på kirurgkliniken. Man palperar en resistens till vänster i buken och planerade för en CT buk med kontrast. Patienten ville dock inte kvarstanna utan åkte hem på grund av en planerad semesterresa.

Två månader senare återkom patienten till Mag-tarmenheten efter remiss från distriktsläkare. Man fann då en stor resistens i vänster fossa och klar misstanke på malignitet förelåg. Datortomografi buk med kontrast beställs med begäran om snabb förtur, men trots detta dröjde det tre månader innan patienten var röntgad. Provsvar visade då en stor, misstänkt coloncancer i vänster bukhalva. Patienten blev omedelbart inlagd och opererad.  

Diarienr SU 535-207/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2015-12-11

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m