Brister i kommunikation fördröjer viktig överflyttning av patient, SU 535-470/14

Patient som inkommer akut till länssjukhus på grund av hjärnblödning. Kontakt tas med Neurokirurgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som initialt bedömer att man bör avvakta med eventuell neurokirurgisk behandling. Cirka tre timmar senare tas ny kontakt med Neurokirurgen och initiativ tas för att överföra patienten till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vilket inte lyckas. Patienten försämras och avlider cirka ett dygn efter ankomst till sjukhuset.

Diarienummer SU 535-470/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-11-02

 Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m