Bristande informationsöverföring gav fördröjd behandling, SU 535-298/12

Patient som sedan flera år går på mottagning A. I samband med detta kontrolleras gallblåsan med ultraljud. där man hittar en polyp som följs utan att man finner storlekstillväxt.

Efter en tid görs utredning av annan åkomma inom annan verksamhet. Då visar datortomografi att gallblåsepolypen har en större storlek. Brev om detta skickas till mottagning A men föranleder ingen åtgärd.

En tid senare vårdas patienten på annat sjukhus för akut bukåkomma där ultraljud visar att polypen ökat ytterligare i storlek. Storleken framgår dock inte av slutanteckning. Vid ordinarie återbesök anger patienten bukbesvär, ultraljud visar nu misstänkt tumör. Utredning bekräftar cancer i gallblåsan. Patienten opereras men avlider i sin sjukdom. Det kan inte uteslutas att en snabbare operation hade kunnat fördröja patientens frånfälle.

Diarienummer: SU 535-298/12

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-12-15

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m