Bristande följsamhet till rutiner försenade diagnostik, SU 535-323/15

Ett barn med neurologisk sjukdom försämras i sin grundsjukdom. Utredning visar att patienten har en sedan tidigare inte känd hydrocephalus (ökad vätskeansamling i hjärnans vätskefyllda rum). Kontroll av huvudomfånget görs, det då då ca 43 cm.

Tre månader senare genomgår patienten en ny MR-undersökning med kvarstående hydrocephalus och man mäter nu huvudomfånget till drygt 52 cm, en kraftig ökning på relativt kort tid. Trots att patienten under denna tid haft upprepade kontakter med sjukvården har man inte följt huvudomfånget vilket inom delar av verksamheten ska vara rutin vid t.ex. inläggning. Efter denna senare upptäckt genomgår  patienten kirurgisk behandling med dränering av sin hydrocephalus.

Diagnostik och behandling av patientens hydrocephalus har försenats; det har i detta fall sannolikt inte inneburit några kvarstående men för patienten.

Diarienr SU 535-323/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-08-12

Ärendet avslutas

Länk till beslut.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m