Brännskada av värmedyna, SU 535-136/15

En patient med diabetes behöver en perifer venkateter. Patienten är svårstucken varför en värmedyna lägges över det aktuella området. Värmedynan används inte enligt bifogade instruktioner. Efter en stund påpekar patienten att det gör ont under värmedynan, denna information beaktas dock inte av personalen. Patienten avlägsnar själv dynan och finner då en lokal brännskada. Skadan läker ut men lämnar bestående ärr.

Diarienr SU 535-136/15


Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-02-09

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m