Blödning efter operation orsakar akut omoperation

Patienten uppvisar störd motorik och blödning under natten efter operation. Detta upptäcks först vid magnetröntgen och patienten måste opereras igen akut.

Patient med varböld i ryggen opereras på kvällen. Efter operation noteras full motorisk funktion i datajournalen. På morgonen påföljande dag upptäcks nedsatt motorik samt störd känsel i benen. Uppgifter om patientens tillstånd under natten vad gäller neurologisk funktion finns inte noterat på den manuellt förda övervakningskurvan. Akut genomförd magnetröntgen visar blödning i ryggen och patienten opereras akut. En förbättring sker postoperativt men fortsatt viss svaghet i vänster ben.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Samtliga PM och rutiner rörande ryggoperationer är reviderade och uppdaterade.
Befintligt dokument/checklista där man följer funktion som motorik med mera efter operation, har uppdaterats för att säkerställa att eventuella förändringar upptäcks tidigare.
Händelserna har återförts till verksamheten för att undvika att det händer igen.

Socialstyrelsens beslut

Vi avvaktar ännu Socialstyrelsens beslut i ärendet

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m