Blödande patient transporterades mellan sjukhus

Patient inkommer till sjukhus i regionen på grund av riklig blödning. På grund av patientens övertygelse kan inte blodprodukter ges. I samråd med regionsjukhuset fattas beslut om att patienten på grund av den fortsatta blödningen ska överföras till regionsjukhuset för operativ åtgärd. Under transporten utsätts patienten för en viss risk för cirkulationssvikt. Operativt ingrepp och efterförlopp förlöper väl och utan kvarstående men för patienten.

Ärende SU 535-89/13

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-18

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-18

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m