Blindtarmen fanns kvar efter blindtarmsoperationen

Efter blindtarmsoperationen visade det sig att blindtarmen inte tagits bort. Vid operationen kastades vävnadspreparatet utan att det undersökts. Blindtarmen togs bort vid senare operation. Den innehöll en carcinoid, det vill säga hormonproducerande tumör.

Patienten hade genomgått blindtarmsoperation, och det visade sig senare att blindtarmen inte hade tagits bort. I samband med operationen kastades vävnadspreparatet utan att det undersökts. Patienten har senare opererats på annan enhet då blindtarmen togs bort. Blindtarmen innehöll en så kallad carcinoid, det vill säga hormonproducerande tumör.

Vidtagna åtgäder från sjukhusets sida

Verksamhetsiområdena Kirurgi på Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset har sedan händelsen genomgått en myndighetsinspektion. Svensk kirurgisk förening har utvecklat ett nytt utbildningsprogram för kirurger och handledaransvaret har skärpts inom verksamhetsområdet. De berörda verksamhetscheferna kommer att begära fortsatta inspektioner för att säkerställa kirurgutbildningens kvalitet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Socialstyrelsens beslut 2012-02-17

Socialstyrelsens bedömning: Vårdgivaren har redovisat adekvata åtgärder för att säkerställa att nyanställda kirurger får den utbildning och handledning som behövs för att förhindra att liknande misstag upprepas i framtiden. Socialstyrelsen avslutar ärendet.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut  >>> 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m