Bilateral lungtransplantation misslyckades på grund av storleksmismatch med nedre lungvenen, SU 535-285/15

Patient med KOL och alfa-1-antitrypsinbrist som genomgick bilateral lungtransplantation. Under operationen kunde man inte ansluta nedre lungvenen i anastomosen på grund av storleksmismatch. Patienten fick lungödem på höger lunga och vid reoperation fann man att höger lunga inte hade något venöst avflöde och den nedre lungvenen av misstag var stängd medan övre lungvenen var anastomerad till pulmonalartärgren. Man tog bort underloben och mellanloben. Lungvenen från ovanloben reanastomeras till vänster förmak. Patienten vårdades därför i olika omgångar på IVA och hade besvär med återkommande infektioner och dessutom en bronkopleural fistel. Trots maximal infektionsbehandling försämras patientens tillstånd successivt och avlider i organsvikt.

Diarienr SU 535-285/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-10-29

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m